Organizace konference  |  Program konference  |  Účastnický poplatek  |  Ubytování  |  Další informace

 
     
         
                         
   

Homepage | Program konference 2019     Přihlášky »  
               
   

Program konference 2019 aktuální k 3.6.2019      

přihláškový formulář  
      Časový program | Podrobný program | Ke stažení | Sborník příspěvků | Fotogalerie          
                 
  Středa, 5. června 2019          
            Organizace konference »  
      11:30 Registrace          
      13:00 1. část: Nové obzory - sdělení, 110 minut    

info@systemic.cz  
      15:00 Přestávka          
      15:30 2. část: Různé problémy, různá řešení - sdělení, 90 minut          
      17:00 Přestávka a večeře           
      18:15 Slavnostní zahájení konference    

Organizátoři konference »

 
      18:30 3. část: Ach, ty internety - sdělení, 90 minut          
      20:00 Přestávka    

Extima CZ  
      20:30 4. část: Jistoty a nejistoty - sdělení, 90 minut     www.extima.cz  
      22:00 Ukončení    

 

   
           

Sexuologická společnost  
    Čtvrtek, 6. června 2019     www.sex...nost.cz  
           

 

   
      08:30 Registrace          
      09:00 5. část: Mezi námi minoritami - sdělení, 90 minut     Sborníky příspěvků »  
      10:30 Přestávka          
      11:00 6. část: Dopolední trocha násilí - sdělení, 90 minut     konference 1983-2019  
      12:30 Oběd          
      14:00 7A. část: BDSM koutek - sdělení, 90 minut          
      14:00 7B. část: Sexuologické praktikum I. - workshop, 90 minut          
      15:30 Přestávka          
      16:00 8. část: Od sexu k humoru - sdělení, 110 minut     Ke stažení »  
      17:50 Večeře    

 

 
      19:30 9. část: Humor, víno, zpěv a tanec v sexualitě - společenský večer    

pozvánka 2019  
      22:30 Ukončení    

 

   
         

program konference 2019  
      Pátek, 7. června 2019          
           

informační bulletin 2019  
      09:30 10. část: Sexuologické praktikum I. - workshop, 90 minut        
      11:00 Přestávka          
      11:30 11. část: Sexuologické praktikum II. - workshop, 90 minut    

 

   
      13:00 Závěr konference     Partneři »  
           

 

   
            Extima CZ  
    Přednášky, workshopy, postery a výstavky    

 

   
      Všechna sdělení budou probíhat v hlavním sále Malé scény.     Sexuologická společnost  
      Čtvrteční workshop bude probíkat v Klubu Malé scény, páteční workshopy v hlavním sále.           
      Postery a výstavy naleznete v předsálí u recepce Malé scény.     Soukromá psychoterapeutická  
              poradna  
               
            Institut  
            systemických studií  
                 
    Podrobný program konference | » ke stažení     Nové myšlení v podnikání  
              a managementu  
    Den první - středa 5. června 2019          
              Česká systemická společnost  
      11:30 Dobrý den. Čas “Č” nastal, přihlašují se první účastníci, vlhnou rohovky,          
        třepetají se ruce, linou se nadšené výkřiky …     Město Uherské Hradiště  
                   
      13:00 První část - Nové obzory          
                 
    Dita Pichlerová          
      Nové možnosti v léčbě obezity          
      sdělení – 30 minut          
     

Obezita má vliv na sexuální prožívání, u vyšších stupňů obezity zjišťujeme nárůst sexuálních dysfunkcí u mužů i u žen. Se snižováním nadváhy klesá i výskyt sexuálních dysfunkcí. Z tohoto pohledu je vhodné brát léčbu obezity zároveň jako prostředek léčby sexuálních dysfunkcí mužů a žen. Na poli obezitologie se v posledních letech objevily nové léky i nové, miniinvazivní postupy léčby obezity, které budou ve sdělení představeny.

         
                 
    Lenka Demková          
      Súčasná konzumácia sexuálnych pomôcok          
      sdělení – 20 minut          
      Súčasný dopyt po sexuálnych pomôckach -  novinky, trendy, najnovšie dizajny sexuálnych pomôcok.          
                 
    Marek Pospíšil          
      Možnosti využití TSTS v léčbě sexuálních dysfunkcí          
      sdělení – 30 minut          
     

TSTS (Transformační systemická terapie podle Satirové) je psychoterapeutický směr, který lze využít u klientů s obtížemi v sexuální a intimní oblasti. Příspěvek představí kazuistiku klienta, u kterého byl tento přístup úspěšně využit.

         
                 
    Ladislav Hess, Kateřina Klapilová, Lucie Krejčová, Radim Uzel          
      Sex, drogy a násilí          
      sdělení – 30 minut          
     

Představení základních tezí knihy „Sex, drogy a násilí“. Některá farmaka používaná anesteziology usnadňují sexuální násilí. Jsou to zejména benzodiazepiny, inhalační anestetika, ketamin nebo oxytocin. Je podán souhrnný přehled vlivu těchto farmak na sexuální chování u žen, a uvedeny možnosti prevence zneužití těchto farmak jako date rape drugs

         
                 
      15:00 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      15:30 Druhá část - Různé problémy, různá řešení          
                 
    Kristýna Feldeková, Jan Kožnar          
      Existuje sexuální frustrace u žen?          
      sdělení – 20 minut          
      Autoři se zamýšlejí nad specifikami sexuality žen a položili si otázku, zda u nich existuje sexuální frustrace a jak s ní nakládají? Prezentují výsledky kvalitativního výzkumu 7 nenáhodně vybraných žen, kterým byla mimo jiné tato výzkumná otázka položena. Zjištěné výsledky ukazují, že sex zkoumané ženy považují v milostném vztahu za důležitý. Uvádějí některé psychopatologické symptomy, jako důsledky sexuální frustrace a zmiňují své reakce. Zkoumané ženy dále popisují, jak s frustrací ve svém partnerství nakládají. Celkově však všechny vyhodnocují, že nejde ani tolik o sexuální frustraci, jako spíše o emotivní frustraci partnerskou. Vzniká otázka, zda lze tyto stavy zaměňovat, slučovat či naopak je nějak od sebe odlišovat.           
                 
    Aleš Svoboda          
      Zpět k emancipované ženské sexualitě – Back to the Roots!          
      sdělení – 30 minut          
      Jen monogamií lze navodit iluzi, že i otec je jistý (Ernest Borneman). Vzhledem k nesmírné bohatosti lidské sexuality časů minulých, vzhledem k zapomínání či neznalosti oněch dějin intimity a vzhledem k pseudo-přesexualizované době rozvodů, poruch sexuální apetence
a erekce 21. století rozhodl jsem se podniknout krátký exkurz k dlouhým dějinám ženské emancipované sexuality, k jejím počátkům, projevům a následkům. Pakliže je člověk mistrem v opakování historických chyb, mohlo by se mu občas podařit zopakovat i to dobré. A tak zpátky a do budoucnosti za spokojenější, osvobozenou sexualitou ženy, tedy i muže!
         
                   
    Jiří Kubík          
      Právní periskop          
      sdělení – 20 minut          
      Pohled na dnešní problémy muži vs. ženy, a to i obráceně.          
                 
    Alexandra Hrouzková, Petr Weiss          
      Sexualita uživatelů marihuany          
      sdělení – 20 minut          
      Přehled výstupů z našich výzkumů sexuality a sexuálního chování uživatelů marihuany.          
                   
      17:00 Nastává osobní výměna zkušeností, někteří jdou povečeřet, někteří popít…          
                   
      18:15 Celebrity zamačkávají slzy v oku a slavnostně zahajují konferenční klání          
                   
      18:30 Třetí část - Ach, ty internety!          
                   
    Markéta Šetinová          
      Láska přes internet: Jak technologie proměňují seznamování          
      sdělení – 15 minut          
      Seznamování přes internet se stává novou normou. Jak proměňují seznamky zažité vzorce hledání partnera? Uvolňují nebo naopak posilují gender normy? A jsou vztahy ze seznamky
v něčem jiné než vztahy vzniklé "offline"? Během příspěvku krátce představím hlavní závěry svého i zahraničního výzkumu o seznamování přes internet a nastíním, jakým směrem se bude seznamování v dalších letech vyvíjet.
         
                 
    Michal Chovanec          
     

Pornografia v číslach

         
      sdělení – 15 minut          
      Nielen v súčasnej dobe sa veľa diskutuje ako je to s pornografiu. V drvivej väčšine je samotnej komunikácii prisudzovaný negatívny konotát, čo prisudzuje negatívny odtlačok vpečaťovaný do spoločnosti, ktorá je už aj tak výrazne naklonená proti nej. Výsledkom je vznik rôznych súkromných organizácií bez voliteľnej členskej základne, ktoré broja proti nej. Najčastejšie tak robia z dôvodu subjektívnej negatívnej skúsenosti s ňou, ktorú potrebujú vyjadriť navonok a šíriť tak negatívne dogmy o pornografii. Príspevok prináša informácie z výskumov a prostredníctvom nich sa snaží poukázať, pornografia v spoločnosti mala, má a bude mať svoje miesto.          
                 
   

Kateřina Klapilová

         
     

Sex a láska s roboty a avatary

         
      sdělení – 20 minut          
     

Jaké máme už nyní možnosti rozšířit si sexuální obzory ve virtuálním prostoru? Jak vzrušující jsou avataři a kolik lidí by chtělo sex s sexbotem? Je pro nás skutečně důležité, aby náš partner měl vlastní vůli, nebo je příjemné si předem naprogramovat, co náš partner udělá? Je vlastně správné vyrábět avatary a roboty pro parafiliky? A co jako náhradu za partnera, co nás už nechce?

         
                 
    Iva Rolederová          
      Klesající zájem o sex mezi mladými lidmi          
      sdělení – 20 minut          
      I přesto, že západní společnost nikdy nebyla vůči sexu otevřenější a liberálnější, média
a výzkumy stále častěji referují o klesající frekvenci sexu mezi mladými dospělými. Jako příčinu uvádějí celou řadu faktorů, od rozšíření singles, života přes závislosti na pornografii
až k odmítání špatného sexu. I bez dostupnosti českých dat bychom měli podobný trend očekávat i u nás. Je to problém, a jak bychom se vůči němu měli postavit?
         
                 
    Martin Plas, Lucie Sitařová          
      Učíme se sex online, s našimi učiteli i ve skupině          
      sdělení – 20 minut          
      V novém miléniu přibývají možnosti a technické vymoženosti, jakými lidé získávají informace a učí se. Sexualitu nevyjímaje. V našem příspěvku vám jako aktivní Sexological Bodyworkeři představíme naše zkušenosti s tím, jak se lidé v moderní době učí i řeší obtíže v sexualitě i v partnerství. Podíváme se na nové podoby sexoterapie i na téma pozitivního učení se. Zaměříme se na metodu The Wheel of Consent (kolo souhlasu), která prolamuje intimní ledy mezi partnery. Společně se zamyslíme nad tím, jakým směrem se toto odvětví vzdělávání i řešení obtíží může vyvíjet.          
                 
      20:00 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      20:30 Čtvrtá část - Jistoty a nejistoty          
                 
    Radovan Haluza          
      Testování otcovství - průšvihy          
      sdělení – 30 minut          
      Co všechno může zavinit nesprávný výsledek testu se všemi možnými důsledky: pokračování o mozaikách, které zaujaly minule, plus něco nového o tom, jak se může (ne)odhalit chyba
ve výsledku.
         
                 
    Jefim Fištejn          
      Vztah mezi pohlavími jako společenský problém          
      sdělení, 60 minut          
      Je sexualita přítomna v každém okamžiku vztahu mezi mužem a ženou? Lze ji vymýtit v důsledku módních trendů či ideologického nátlaku? Spor o diverzifikaci pohlaví zdá se být důležitou součástí společenských představ o pokrokovém a zpátečnickém, obecněji o nastolení spravedlivějších poměrů. Pohled poučeného laika.          
                   
      22:00 Končí oficiální program prvního dne, moudří se jdou vyspat na další dny,          
        nedočkaví chtivě otvírají u přihlašování se získané láhve a zkušení obdobně          
        trénují na zítřejší večer. Posledním dvěma skupinám je k dispozici Klub          
        Malé scény, neb zodpovědní organizační výborníci zamykají prostory          
        konference. Dobrý večer, dobrou noc…          
                   
    Den druhý - čtvrtek 6. června 2019          
                   
      08:30 Dobrý den. Přihlašují se největší opozdilci, probouzí se největší ospalci,          
        den zvolna začíná…          
                   
      09:00 Pátá část - Mezi námi minoritami          
                   
    Lucie Šídová          
      Sexuální asistence a její výhled do budoucna          
      sdělení – 20 minut          
      Ráda bych představila službu sexuální asistence (dále SA) pro lidi s hendikepem, seniory/seniorky, která funguje v ČR od roku 2015. V letošním roce byli proškoleni noví lidé v této oblasti a sexuální asistence tak získává další rozměr. Jak SA funguje? Kdo využívá nejčastěji služeb sexuálních asistentek/asistentů? Našla si své legitimní místo ve společnosti? Jak funguje v zahraničí? A jaká je její budoucnost? Tyto a jiné otázky vám budou zodpovězeny v tomto příspěvku.          
                   
    Věra Petlanová Zychová          
      Sexualita lidí s PAS          
      sdělení, 30 minut          
      Sexualita v životě lidí má své opodstatněné místo. Stejně jako u lidí s jakýmkoliv hendikepem. Jak lze vnímat sexualitu lidí s PAS? Abychom mohli spolu navázat vztah, blízkost a intimitu potřebujeme spolu hovořit, dívat se do očí, umět "chodit" ve společenských normách a pravidlech, mít přijatelné fantazie a touhy pokud možno nevymykající se normálu. Právě tyto aspekty jsou hlavním hendikepem lidí s PAS. A jak právě jim můžeme pomoci nalézt vlastní touhy, přání, umožnit jim vnímat a prožívat vlastní sexualitu bez obav a strachů? Jak lze podpořit rodiče, blízké lidi, zaměstnance v sociálních službách i samotné lidi s PAS, aby se dozvěděli informace o sexualitě způsobem, kterému budou rozumět? Můj příspěvek Vám nabídne pohled člověka, který pracuje s lidmi s mentálním postižením a PAS, vede osvětu a spolupracuje s rodiči.          
                   
    Zrušeno pro nemoc          
      Jaroslav Zvěřina          
      Legislativní návrhy na změnu pohlaví          
      sdělení, 15 minut          
      Do Česka přichází návrh na změnu pohlaví, která bude povolena na prostou žádost občana či občanky. Analýza ze sexuologického hlediska.          
                   
    Hana Malinová          
      Sex za 50 let aneb kdo, komu a kolik zaplatí?          
      sdělení, 20 minut          
      Předpokládané tendence ve vývoji lidské sexuality v genderovém kontextu.          
                   
      10:30 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      11:00 Šestá část - Dopolední trocha násilí          
                   
    Miroslav Mitlöhner          
      Sexuální násilí a znásilnění jsou rozdílné pojmy          
      sdělení – 20 minut          
      Sexuální násilí je vyjádřením určitého chování za účelem dosažení sexuálního uspokojení, které v sobě nese prvky násilí - někdy i ze strany aktérů předpokládané či vyžadované.  Znásilnění je termín trestního práva, kterým je označováno takové sexuální násilí, které naplňuje znaky trestného činu. Zatímco projevy násilí v sexu budou vždycky násilím, obsah skutkové podstaty znásilnění podléhá v průběhu času legislativním změnám a judikatuře.           
                 
    Radim Uzel, Petr Weiss          
      Plánování násilné koncepce jako trestný čin          
      sdělení – 20 minut          
      Na požádání Policie České republiky autoři znalecky vyšetřili pachatele trestného činu přípravy zbavení osobní svobody. Trestný čin spáchala dvojice dvacetiletých milenců. Popud k tomuto činu dala dvacetiletá žena, která nedosáhla oplodnění od svého bývalého milence a hodlala ho k tomu přinutit násilím v předem pronajaté garáži. Čin měli dokonale naplánovaný, připraven uspávací prostředek, pouta a auto k transportu oběti. Autoři sdělují výsledky vyšetření obou pachatelů a rozbor celého kuriózního případu.          
                 
    Dana Šedivá          
      Sexuálne zneužívanie v katolickej církvi          
      sdělení – 30 minut          
      Príspevok podáva pohľad na sexuálnu kriminalitu kňazov, taktizovanie a mlčanie cirkevných autorít, rizikové faktory zneužívania, typológiu kňaza-páchateža, možný vplyv celibátu a dopad na obete sexuálního zneužitia.          
                 
    Petra Sejbalová          
      Muž, kterého vzrušovalo policejní vyšetřování          
      sdělení – 15 minut          
      Humorná kazuistika ze soudněznalecké praxe o masochistovi, který komplikoval vyšetřování.          
                   
      12:30 Nastává osobní výměna zkušeností, někdo se jde projít,          
        jiný poobědvat a tak…          
                   
      14:00 A Sedmá A část - BDSM koutek          
                   
    Zdeňka Pospíšilová          
      Sadomasochisté v mýtech a výzkumech          
      sdělení – 30 minut          
      O lidech, provozujících sadomasochistické aktivity, se traduje celá řada věcí. Ne všechny
se ale zakládají na realitě - vznikají tak mýty a stereotypní představy o tom, kdo tito lidé jsou, jak ke svým „zálibám“ přišli a jak se v rámci nich chovají. Mohou se lidé, kteří provozují sadomasochistické aktivity skutečně lišit od tzv. „vanilek“ i v něčem jiném, než ve svém sexuální chování? Jakou roli v tom hraje motivace? A proč je vlastně důležité se tomuto tématu v dnešní době z odborného pohledu věnovat? A v neposlední řadě: může být i „vanilkový sex“ nebezpečný?
         
                 
    Eva Jozífková          
      BDSM v ČR          
      sdělení – 20 minut          
      Zkratka BDSM zahrnuje sexuální chování označované jako partnerský sadomasochismus, přesněji projevy dominance a submisivity v sexu (D/s) a/nebo užití silných podnětů či bolesti (SM) a/nebo svazování - bondage (B, případně svazování a výcvik, bondage a discipline, B&D). Výsledky z výzkumu osob preferujících BDSM sex v ČR poskytují základní přehled o praktikujících, o patternech sexuálního vzrušení a početním zastoupení jednotlivých kombinací sexuálních preferencí, zranění, užívání kondomu, typu aktivit, nálad po BDSM sexu a vlivu BDSM na vztah a o důvodech setkávání v BDSM komunitě. V roce 2018 vyjmula WHO konsensuální BDSM a fetišismus z diagnostického manuálu ICD-11. V klasifikaci ICD-11 definuje Parafilní poruchu zahrnující chování o samotě nebo souhlasící jedince pro aktivity, které jedinci působí distress nebo je při nich významné riziko úmrtí či zranění (např. asfyxifilie), a Nátlakově sexuálně sadistickou poruchu, která může být diagnostikována u původců nekonsensuálních aktivit. BDSM je však z této definice výslovně vyjmuto. Zjištěná data vyjmutí BDSM z ICD podporují. Ukazují také, že osoby potřebují o BDSM informace, a menší část z nich může potřebovat podporu při partnerských problémech a/nebo pocitu samoty a vyloučení.          
                 
    Lucie Drdová          
      Vývoj pojetí sadomasochismu v Česku          
      sdělení – 20 minut          
      Příspěvek si klade za cíl hravou a interaktivní formou nastínit vývoj pojetí BDSM subkultury v české společnosti: od poměrně striktní perzekuce za dob komunismu, přes indiferentní přístup v postkomunistické euforii a masivní mainstreamizaci BDSM v současnosti po ambivalentní vývoj v následujících letech, který je ovlivňován postupující liberalizací společnosti a zároveň aktuálními tendencemi k vytlačování sexuality z internetového prostoru. V rámci příspěvku si zkusíme ukázat konkrétní reakce subkultury na tlak mainstreamu, hledání způsobů vytváření subkulturních vazeb v kontextu perzekučního rámce veřejného prostoru, reakce subkultury na legalizaci a mainstreamizaci a taktéž reakce na možnost opětovné budoucí perzekuce.          
                 
    Petra Vrzáčková          
      Erotické pomůcky a lubrikanty v denní praxi          
      sdělení – 20 minut          
      Sexualita jedince i páru je v současné době ohrožena zejména hektickým způsobem života, nadměrným stresem a tlakem na výkon. Stereotyp sexuálního fungování nebo jeho naprostá absence pak může vést k frustraci z intimního života a zanevření na další Erotické pomůcky jsou k dispozici ve chvíli, kdy je pár v bludném kruhu stereotypního intimního života, kdy jeden z partnerů trpí zdravotním hendikepem nebo pokud není vhodný sexuální partner k dispozici. Současně vhodně zvolené lubrikační gely jsou volně prodejné přípravky, které mohou zásadním způsobem zvýšit kvalitu sexuálního styku. Lubrikace pochvy slouží jako přirozená ochrana poševní sliznice a je základním předpokladem bezbolestného pohlavního styku. Dle řady žen zvyšuje dostatečná lubrikace vulvy a pochvy také vzrušivost a celkový prožitek během sexuálního dráždění. Stejně tak je tomu u mužů, kteří mohou při použití vhodného gelu zvýšit citlivost penisu, především v případech retardované ejakulace. Základní otázky týkající se sexuálních funkcí a intimního života by měly být nedílnou součástí kontaktu s pacientem a v případě potřeby bychom měli být připraveni podat alespoň základní informace a doporučení o možnostech využití erotických pomůcek a vhodných lubrikantů.          
                 
                   
      14:00 B Sedmá B část - Sexuologické praktikum I. /Klub malé scény/          
                   
    Julie Gaia Poupětová          
      Jak (ne)zapojovat pánevní dno pro lepší sex          
      workshop, 90 minut          
      Pánevní dno hraje v kvalitě našich erotických prožitků důležitou roli, a to celoživotně. Mezi důležité kompetence zesilující naše vzrušení patří jak cílené zapnutí některých oblastí, tak i relaxace jiných specifických zón. Na workshopu se dovíte, jak to celé funguje, jak to může fungovat lépe a hlavně, jak v praxi tyto kompetence zlepšovat. Upozornění: Na tomto workshopu se nebudete svlékat, ale budete trochu cvičit!          
                   
      15:30 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      16:00 Osmá část - Od sexuality k humoru          
                   
    Petr Weiss          
      Sexuální revoluce 20. a 21. století          
      sdělení, 30 minut          
      V minulém století jsme kromě těch krvavých zažili i tři podstatně příjemnější revoluce, a to revoluce sexuální. Ta první se odehrála ve 40. letech jako následek objevu penicilinu, který umožnil léčbu do té doby v podstatě neléčitelných pohlavně přenosných chorob. Ta druhá objevem hormonální antikoncepce v roce 1960 zase poprvé v lidské historii umožnila ženám převzít kontrolu nad svou vlastní reprodukční historií. Ta třetí byla zahájena v 90. letech minulého století objevem inhibitorů PDE5, které jsou prvními skutečně účinnými prostředky pro léčbu erektilních dysfunkcí. Přednáška se zaměřuje na tyto jednotlivé události a na jejich následky pro životy lidí.          
                   
    Petr Šmolka          
      Radosti a starosti mediálně profláknutých ksichtů          
      sdělení, 20 minut          
      Jak se (také) žije celebritám v sexuálních, psychoterapeutických, manželsko-rodinných a dalších odbornostech.          
                   
    Jana Bílková          
      Funkční sexuální poruchy a zoofilie v textech lidových písní          
      sdělení, 10 minut          
      V první části příspěvku se zaměříme na obrazy a ukázky erektilních dysfunkcí a z toho plynoucí sexuální frustrace v písňovém fondu moravského Slovácka a moravsko-slovenského pomezí, přičemž občas se podíváme i na Slovensko. Ve druhé části příspěvku se zaměříme na autoerotiku a aluze na zoofilii a její varianty. Příspěvek je založen na rešerších písňových textů ve zpěvnících příslušných etnografických oblastí a svým pojetím je koncipován jak součást stálého tématu konference „Humor v sexualitě“.          
                 
    Antonín Doležal          
      Základna a nadstavba při tvorbě vulgarit          
      sdělení, 50 minut          
      Autor představuje třetí, doplněné a upravené vydání Zakázaných slov. Moudré, vtipné a neotřelé zamyšlení nad vznikem a historickým vývojem vulgarit. „Renesance kdysi zakázaných slov je očistná. Není to šuškání prasečinek oplzlíků, je to mluva poučených volnomyšlenkářů.“ Autor je nejen porodník, polyhistor a polyglot, ale také dialektik a jistě
i volnomyšlenkář.
         
                   
      17:50 Rychle se přiblížil večer a s ním gala program, rychle se převléci,          
        přemalovati, předkrmiti, předpíti, předpohybovati a i jiné úkony stihnouti…          
                   
      19:30 Devátá část - Humor, víno, zpěv a tanec v sexualitě - Společenský večer          
                   
    Přátelská Atmosféra, Moravské Víno, Cimbálovka Burčáci a Nabroušený Ostrovtip          
      Humor v sexualitě a v lidských vztazích          
      Moderované interaktivní představení pozvolna přecházející do galavečera          
      Zábavná večerní ferie na téma Humor v sexualitě a v lidských vztazích prokládaná nezbytnými přestávkami na historky z natáčení, bílé a červené moravské víno a taneční kreace podpořené cimbálovkou.          
                   
      22:00 Vínko je téměř vypito, hlasivky vyzpívány, bránice vysmáta, klouby          
        vytančeny, závity vytočeny, ebrietky vyšperkovány, den druhý se blíží          
        ke svému orgasmu…          
                   
      22:30 Končí oficiální program druhého dne, moudří se jdou vyspat na další den,          
        nenasytní diskutují odborná témata a zkušení trénují na víkend.          
         Posledním dvěma skupinám je k dispozici Klub Malé scény,          
        neb zodpovědní organizační výborníci zamykají prostory konference.          
        Dobrý večer, dobrou noc…          
                   
    Den třetí - pátek 7. června 2019          
                   
      09:00 Dobrý den. Žádné formality a zdržovačky, jdeme rovnou na to…          
                   
      09:30 Desátá část - Sexuologické praktikum II.          
                   
    Veronika Kubíčková          
      Jak erotické pomůcky zlepšují sexuální život ve vztazích          
      workshop, 90 minut          
      Řídíme se heslem "Ohraný sex je zabiják vztahu". Vtáhneme vás do světa erotických pomůcek a jak skrz ně zlepšit partnerský sexuální život. Prozradíme vám tipy pro společný sex i masturbaci a názorně vám ukážeme některé pomůcky.  www.ruzovyslon.cz           
                   
      11:00 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      11:30 Jedenáctá část - Sexuologické praktikum III.          
                   
    Martin Plas, Lucie Sitařová          
      The Wheel of Consent – jak prolomit intimní ledy mezi partnery          
      workshop, 90 minut          
      Bližší seznámení se s našimi postupy praktické výuky a sexoterapie. Zaměříme se na model The Wheel of Consent, která je naší vstupní branou do práce s dotekem mezi klienty nebo mezi klientem a terapeutem. Praktická využití v různých tématech rozdílné sexuální apetence partnerů, erektilní dysfunkce, sexuální chladnost či odpor způsobený traumatickou zkušeností.           
                 
      13:00 Vážení pozůstalí hodnotí konferenci, ve vzduchu je cítit blížící se konec          
        i začínající víkend, smutek se kloubí s nadšením, končí konferenční          
        prožívání, nastává čas vzpomínek… Vlhké pohledy, tichá gesta i          
        nadšená objetí, komunita ztrácí tvar a lidé se rozplývají do svých          
        soukromých životů, až na skupinky hodně sdružených, jenž ještě chvíli           
        setrvají spolu. Tak za dva roky!          
                   
    Výstavy a postery          
                   
      Barbora Kepičová          
      Animálně-urbanisticko-figurální smršť          
      výstava          
      Do Hradiště tentokrát přivalim neobvykle minimalistické kousky s gigantickým tématickým rozptylem. Můj vodovkovej mikrosvět, který se rozpil po vysokogramážních papírech…          
                 
               
                 
            GDPR  
                               
                               
                 
                               
             
           
           
                 
 

-|- design = bioport.cz -|-