Organizace konference  |  Program konference  |  Účastnický poplatek  |  Ubytování  |  Další informace

 
     
         
                         
   

Homepage | Organizace konference 2019     Přihlášky »  
               
   

Doba a místo konání konference      

přihláškový formulář  
                 
      5. - 7. června 2019 » Malá scéna Slováckého divadla, Uherské Hradiště, Česká republika          
                 
            Organizace konference »  
    Přihlášky k účasti          
           

info@systemic.cz  
      Příspěvky na konferenci zasílejte prosím registračním formulářem na těchto          
      webových stránkách od začátku června 2018.          
                 
      Přihlášky k pasivní účasti přijímáme do naplnění kapacity konference.    

Organizátoři konference »

 
      Přihlášky k aktivní účasti přijímáme do konce března 2019. /již uzavřeno/          
           

Sexuologická společnost  
      Všichni přihlášení obdrží v dubnu e-mailovou poštou úplný program konference       www.sex...nost.cz  
      s podrobnými informacemi.          
           

Extima CZ  
      Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština. Tlumočení není zajišťováno.     www.extima.cz  
                 
    Vědecký výbor konference          
                 
      Petr Parma (prezident konference), spolumajitel Poradenské skupiny Extima CZ Praha,     

Sborníky příspěvků »

 
      ředitel České systemické společnosti, Praha, Soukromá psychoterapeutická poradna, Praha          
           

konference 1983-2019  
      František Peřina, čestný člen výboru in memoriam          
                 
      Petr Weiss, vědecký sekretář Sexuologické společnosti České lékařské společnosti          
      J. E. Purkyně, Praha, psycholog Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity     Ke stažení »  
      Karlovy, Praha          
           

pozvánka 2019  
      Radim Uzel, prezident Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha          
           

program konference 2019  
      Jaroslav Zvěřina, předseda Sexuologické společnosti České lékařské společnosti          
      J. E. Purkyně, Praha, přednosta Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity    

informační bulletin 2019  
      Karlovy, Praha, tajemník Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha          
                 
                 
    Kontakt na vědecký výbor konference     Partneři »  
                 
      Martin Chochola, tajemník vědeckého výboru konference     Sexuologická společnost  
      Extima CZ, Budějovická 1155, 252 42 Jesenice (Praha - západ)          
      Tel.: +420 604 179 980     Extima CZ  
      e-mail: info@systemic.cz          
            SPRSV  
                 
    Kontakt na organizační výbor konference     Soukromá psychoterapeutická  
              poradna  
      Hana Štěpánová, tajemnice organizačního výboru konference          
      Extima CZ, Budějovická 1155, 252 42 Jesenice (Praha - západ)     Institut  
      Tel.: +420 604 921 019       systemických studií  
      e-mail: info@systemic.cz          
            Nové myšlení v podnikání  
              a managementu  
                 
            Česká systemická společnost  
                 
            Město Uherské Hradiště  
                 
                 
            GDPR  
                 
                             
               
                             
               
           
           
                             
 

-|- design = bioport.cz -|-