Organizace konference  |  Program konference  |  Účastnický poplatek  |  Ubytování  |  Další informace

 
     
         
                         
   

Homepage | Další informace 2019     Přihlášky »  
               
   

Místo konání konference      

přihláškový formulář  
                 
      Malá scéna Slováckého divadla se nachází na Mariánském náměstí ve středu historického          
      centra města asi 400 metrů od autobusového a 500 metrů od vlakového nádraží. Z náměstí          
      vejdete v horní (severní) části do průchodu, po asi deseti metrech vpravo vchodem     Organizace konference »  
      do prvního poschodí. Seznam map Uherského Hradiště najdete na konci této stránky.          
           

info@systemic.cz  
                 
    Prezence a organizace konference          
                 
      Přihlašování účastníků konference bude probíhat první den konference od 11:30 hodin    

Organizátoři konference »

 
      do konce programu a druhý den od 8,00 do 16 hodin. Do této doby se vybírá konferenční           
      poplatek 1.500,- Kč. Od 16 do 21 hodin druhého dne se vybírá konferenční poplatek     

Sexuologická společnost  
      1000,- Kč. Každý účastník, který zaplatí konferenční poplatek bude vybaven láhví      www.sex...nost.cz  
      dobrého moravského vína. Zpočátku bude i výběr (kdo dřív přijde…).          
           

Extima CZ  
      Informační služba bude k dispozici na recepci po celou dobu trvání konference. Klub     www.extima.cz  
      s barem a občerstvením bude k dispozici jak po celou dobu trvání konference, tak dle          
      zájmu vytrvalců i po skončení programu. Obdržíte zde také jednodušší snídaně a svačiny.          
                 
      Další stravování vám doporučí pracovnice recepce.    

Sborníky příspěvků »

 
                 
           

konference 1983-2019  
    Řízení programu konference          
                 
      Program řídí vědecký výbor. Jednotlivé části programu řídí jeden až dva moderátoři,          
      které jmenuje vědecký výbor na příslušnou část konference z přítomných účastníků     Ke stažení »  
      konference.          
           

pozvánka 2019  
                 
    Parkování osobních vozidel účastníků konference    

program konference 2019  
                 
     

Parkovat doporučujeme účastníkům raději u svých ubytovacích zařízení. Parkování

   

informační bulletin 2019  
      na parkovišti na náměstí u Malé scény Slováckého divadla je obtížné. Omezený počet          
      míst bývá na parkovišti zezadu Malé scény (vjezd z hlavní průtahové komunikace městem          
      naproti hlavní budovy Slováckého divadla).          
            Partneři »  
                 
    Doprava do Uherského Hradiště     Sexuologická společnost  
                 
      Uherské Hradiště leží na průsečíku vlakových tratí 330 (Bratislava) Břeclav – Přerov     Extima CZ  
      (Praha, Bohumín) s výstupní stanici Staré Město a 340 (Praha – Kolín) Brno – Trenčanská          
      Teplá, Slovensko s výstupní stanicí Kunovice a 344 Staré Město – Uherské Hradiště –     SPRSV  
      Kunovice. Město leží také na průsečíků silnice E 50 Plzeň – Praha – Brno – Uherské          
      Hradiště – Trenčín, Slovensko a silnice 1. třídy číslo 55 (Bratislava) Břeclav – Hodonín –     Soukromá psychoterapeutická  
      Uherské Hradiště – Přerov – Olomouc (Ostrava).       poradna  
                 
            Institut  
    Mapy Uherského Hradiště       systemických studií  
                 
      Detail místa konání konference »     Nové myšlení v podnikání  
      Centrum města s vyznačením hotelů »       a managementu  
      Město Uherské Hradiště »          
      Město a jeho okolí s dopravními informacemi »     Česká systemická společnost  
                 
      Mapa na www.mapy.cz »     Město Uherské Hradiště  
                 
                 
                 
            GDPR  
                 
                               
               
                               
             
           
           
                               
 

-|- design = bioport.cz -|-